Jakie dane umieścić na pieczątce firmowej

Pieczątka firmowa

Przepisy  polskie nie określają w sposób jednoznaczny  wymaganej treści ogólnej pieczątki firmowej,  ani -w większości wypadków- wymogu posiadania jej. Jednak z uwagi na mnogość przepisów szczegółowych i  obostrzeń branżowych poniższe informacje należy traktować jako ogólny zarys i brać pod uwagę, iż specyfika państwa branży może wymagać nie tylko  dodania  innych informacji na pieczątce firmowej, ale również określać jej wielkość i układ treści.

Sugerowane informacje podstawowe, które należy umieścić na pieczątce firmowej:

Jednoosobowa działalność:

 • imię i nazwisko oraz nazwa (jeśli została nadana). Dane te można także uzupełnić o podstawowy zakres działalności (na przykład firma cateringowa, biuro rachunkowe, usługi poligraficzne, wulkanizacja itp.)
 • podstawowe dane adresowe: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer,  numer bloku/mieszkania/nazwa budynku itp.
 •  NIP (jeśli  firma jest płatnikiem VAT). Sugerujemy także podanie numeru REGON, choć powoli wychodzi on z użycia (jednak niektóre urzędy wymagają posługiwania się nim)
 • sugerujemy również dodanie przynajmniej jednego kanału komunikacji: numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www. Może to być pomocne w kontakcie z urzędem lub potencjalnym klientem.

Spółka cywilna:

 • pełna nazwa spółki wraz z nazwiskami wspólników i dopiskiem s.c. (spółka cywilna). Często jednak spotyka się stosowanie nazwy skróconej spółki bez podawania nazwisk wspólników
 • można podobnie jak w wypadku jednoosobowej działalności podać zakres działalności spółki ( najlepiej zaraz pod nazwą) , ale nie jest to wymagane
 • podstawowe dane adresowe siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica  i numer,  numer bloku/mieszkania/nazwa budynku itp
 •  NIP, jeśli  firma jest płatnikiem VAT. Sugerujemy także podanie numeru REGON, choć powoli wychodzi on z użycia ( jednak niektóre urzędy wymagają  posługiwania się nim)
 • doradzamy również dodanie  przynajmniej jednego kanału komunikacji: numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www.  Może to być pomocne w kontakcie z urzędem lub potencjalnym klientem

Spółki kapitałowe ( sp. z o.o. , sp. k. , spółka akcyjna, itp) 

 • nazwa spółki z dokładnym określeniem jej formy prawnej (sp. z o.o. , spółka komandytowa, spółka akcyjna)
 • podstawowe dane adresowe siedziby: kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer, numer bloku/mieszkania/nazwa budynku itp.
 • Numer KRS, numer NIP, REGON. Czasami podaje się również kapitał zakładowy, choć nie jest to częstą praktyką.
 • doradzamy również dodanie przynajmniej jednego kanału komunikacji: numeru telefonu, adresu e-mail, adresu strony www. Może to być pomocne w kontakcie z urzędem lub potencjalnym klientem

Co jeszcze można umieścić na pieczątce firmowej:

 • logo lub dodatkową grafikę  zbieżna z zakresem działalności
 • dodatkowe informacje kontaktowe: adres strony , portali społecznościowych, e-mail, adres sklepu internetowego
 • adresy oddziałów (jeśli istnieją)
 • numer konta bankowego
 • kod QR z dodatkową informacją
 • kod lub numer identyfikujący użytkownika pieczątki ( ułatwia to identyfikację osoby lub oddziału, który daną pieczątkę użył). Może być to skrót literowy, numer, symbol graficzny